Pages

O VEZI IZMEĐU LJUBAVI, SRCA I MINISTARSTVA LJUBAVI


Verovatnoća da ćete poverovati da se u našem parlamentu glasa za osnivanje Ministarstva ljubavi, znam, vrlo je mala. Imaju oni „pametnijeg posla“, zar ne?
Ali, verovatnoća da ćete pomisliti „Kakvo sad Ministarstvo ljubavi, koje su to nebuloze?“, takođe je, znam, vrlo mala.
Jer, vi, uprkos svemu, verujete u ljubav. I to sada i priznajete. Neki i kroz zube. Mada pokatkad i kažete nešto drugo...

Na primer: „Ljubav ne postoji“. Uh, kako to tad olako izgovaramo, zar ne?!  
Razočarani u ljubavne partnerske veze, uglavnom. Pritom, ne imajući u vidu, ne hoteći da se osvrnemo na činjenicu, da je pojam ljubavi mnogo širi. Da on zahvata i porodične, i prijateljske, i mezimačke, i biljofilske, a i razne druge, pa tako i – valjda, ponajviše - verske dimenzije.
Jer svi, ako smo hrišćani, ali i pripadnici drugih monoteističkih svetskih religija, znamo da je Ljubav – Bog. Pa opet tu činjenicu prenebregnemo i kažemo: „Ja ne verujem u ljubav“. Jel?!
A u šta onda verujete, dragi moji? U šta verujemo? U mržnju?
Kada razmislimo od čega je nastala reč mržnja, sigurno nam upada u oči sličnost sa mržnjenjem, tj. smrzavanjem. I ovde se nešto - definitivno - smrzava. A to je, upravo, naše srce.
I zašto onda, zaboga, to – Ministarstvo ljubavi?!
Pa upravo zato da bi se ono sistematski, tj. sistemski, između ostalog, pozabavilo učenjem i školovanjem, pa i visokoškolovanjem, svih nas, a u smeru sveobuhvatnog razumevanja ljubavi.
Jer ovo školstvo dosad to nije (u)radilo. Jer nijedan dosadašnji sistem u savremenom svetu to nije. Jer nijedno ministarstvo, pa ni Ministarstvo zdravlja, a ni Ministarstvo vere, to – nesumnjivo – nisu.
Nego, znamo mi da su veće šanse za osnivanje Ministarstva interesa, pardon, koristi, nego ovog našeg. Ali smo, uprkos tome, verni svojoj veri.
Pa ako verujemo u Boga, tada svakako verujemo i u Ljubav. Te ako su formirali Ministarstvo vere, koje nije radilo i ne radi svoj (glavni) posao, da širi veru u ljubav, nego se bavi, „ozbiljnijim temama“, kao što su vraćanje i(li) davanje imovine tzv. verskim zajednicama, onda mi, istinoverujući, tražimo da se, pod hitno, osnuje novo ministarstvo. Ministarstvo ljubavi. Efikasnije za razumevanje Ljubavi, ali i za širenje ljubavi. Efikasnije za naše srce. Njegovo lečenje, ali i prevenciju.
Statistika u zemlji koja obrađuje najviše statističkih podataka, zemlji koja prednjači po naučnim saznanjima (a ne moramo ni reći kojoj), kaže da je čovekov najveći ubica - njegovo srce (a da ipak nije možda um?). Drugi ili treći po istoj toj statistici je njegov (zvanični) lekar. Sic!
Kod nas, dragi moji, ne postoji ta statistika. A i šta će nam! Sve je to bezveze, jel da?! Nepovezivo sa našim srcem. I našim lekarima. I našom Ljubavlju. I našom temom. Predaleko smo otišli, govorite u sebi.
U pravu ste. Jer, mogli bismo da ispadnemo i nemudri. A mi to ne želimo. Pa kažemo: zdravlje u svoje ruke. Srce u svoje misli. Ljubav u svoje srce. Sveobuhvatnu. Sveprožimajuću. Bezuslovnu.U to ime,

Živeli!

GoKo

Um Pa Srce

1 коментар:

Voleo bih da pročitam i vaše cenjene komentare na ovu temu. Možete da ih podelite javno, u prostoru za komentare ispod teksta ili na email trener@umpasrce.com