Pages

Um:Pa:Metoda

Šta je to Um-Pa-Srce metoda?
Metoda koja efikasno balansira sve najbitnije segmente vašeg života! 

 • 🌈 Koja vas vodi sigurnom stazom ličnog razvoja!  
 • 🌈 Koja vam daje alate da ubuduće sami rešavate sve svoje životne probleme!
 • 🌈 Koja povećava vaš kapacitet za život.
 • 🌈 Koja je vaš idealan saputnik do boljeg sutra!

  Naš um i srce su nerazdvojan par. Kada su u optimalnom odnosu, i mi smo u ravnoteži, pa smo i telesno - fit. A kada je bilo koje od njih u problemu, ni ono drugo ne ostaje ravnodušno, i pati. 
  Tada i mi patimo, tj. javlja se čitav niz životnih, a i zdravstvenih problema. O tome je veoma argumentovano svedočio i slavni dr Edvard Bah, koji je bolest definisao kao posledicu sukoba uma i duše (srca). Ako to pravilno i na vreme shvatimo, blago nama. 
  Ovde, dakle, nije reč samo o fizičkoj bolesti, nego i o čitavom nizu drugih patnji, o svim našim brojnim životnim problemima, koji se daleko lakše mogu rešavati onda kada uspostavimo ravnotežu između uma i srca.

 • Možda vam se (u)čini da Um-Pa-Srce metoda daje nekakvu prednost umu nad srcem? Ne, naravno. Ona nas samo savetuje i trenira da efikasno poradimo na svom umu: da ga pročistimo i utišamo, da mu damo odgovarajuću meru i adekvatnu ulogu... 
 • Tada ćemo ne samo bolje čuti svoje srce, i samim tim učiniti najbolje svojoj duši, nego ćemo omogućiti jednostavnije ispunjavanje svih svojih istinskih potreba.
 • Um-Pa-Srce metoda stavlja veliki akcenat i na značaj čišćenja emocionalnog, mentalnog i fizičkog nivoa našeg bića. Jer, bez sveobuhvatnog pristupa eliminisanju nagomilanih nečistoća nisu mogući ni trajni rezultati u uspostavljanju ravnoteže između uma i srca. 
 • Zato bi Um-Pa-Srce metoda mogla da postane i vaš idealni saputnik do boljeg sutra.
..........

Goran Kojić

Um Pa Srce

Нема коментара:

Постави коментар

Voleo bih da pročitam i vaše cenjene komentare na ovu temu. Možete da ih podelite javno, u prostoru za komentare ispod teksta ili na email trener@umpasrce.com