Pages

HOLISTIČKE RADIONICE KOJE ČISTE I POKREĆU!


Kako se trujemo? Čime? Šta možemo učiniti da sprečimo to trovanje tj. intoksikaciju, a šta dobijamo ako se svakodnevno detoksikujemo? 

Puno toga! Tako možemo živeti sa daleko više energije, sa više uspeha, a nesumnjivo i - sprečiti ili izlečiti bolest.

A zamislite tek da je vaš svakodnevni život kreiran u neopterećujućem i jednostavnom detoks-programu na 3 nivoa našeg bića: emocionalnom, mentalnom i fizičkom.

Sve to učite na radionicama, koje su i u jednodnevnoj, ali i u vikend formi, sastavljene iz četiri segmenta:

1) definisanje i identifikacija toksina;

2) detoksikacijska sredstva;

3) detoksikacijske prakse;

4) svakodnevni život u holističkoj detoksikaciji.

Svaki segment radionice ima zadatak da vas nauči nečemu konkretnom, svaki je kreiran da  otvori vidike vašeg boljitka.
Svaki segment ima za cilj da vam da alat kojim ćete samostalno rešavati svoje svakodnevne, svakovrsne, pa i zdravstvene probleme.

Ove radionice će vam dati tehnike i prakse koje ćete svakodnevno, bez muke, sprovoditi uz sve ostale obaveze, i uz pomoć kojih ćete i te obaveze lakše ispunjavati, uz mnogo više ljubavi i radosti.

Um Pa Srce

Нема коментара:

Постави коментар

Voleo bih da pročitam i vaše cenjene komentare na ovu temu. Možete da ih podelite javno, u prostoru za komentare ispod teksta ili na email trener@umpasrce.com