Pages

BOLEST JE POSLEDICA SUKOBA DUŠE I UMA, SMATRAO JE SLAVNI DR BAH. TREBA LI NEŠTO DODATI?

Slavni engleski lekar, dr Edvard Bah (1886-1936.), tvorac danas već širom sveta poznate i priznate terapije cvetnim esencijama, najpre je završio studije medicine u Londonu, da bi odmah nakon završetka studija počeo da primenjuje holistički pristup u lečenju, tvrdeći da – ljudsko biće treba lečiti kao složenu celinu. U svojoj knjizi „Samoisceljenje“, na vrlo jednostavan način, na malom broju stranica, predstavio je svoj pristup tumačenju uzroka i lečenja bolesti...


Jedna od njegovih čuvenih teza je i ona da naše bolesti samo ukazuju na to da ne živimo u saglasnosti sa našom prirodom i da ne sledimo pravi put.

I da nas nesklad između našeg unutrašnjeg bića i onoga kako se prikazujemo u okruženju neminovno dovodi do nezadovoljstva i patnje i na kraju do bolesti.

S druge strane, kada pažljivo osluškujemo sebe same, i telo i duh, možemo pomoći sebi i sprečiti, tj. izlečiti bolesti, smatrao je dr Bah.
..........

GoKo

Um Pa Srce

Нема коментара:

Постави коментар

Voleo bih da pročitam i vaše cenjene komentare na ovu temu. Možete da ih podelite javno, u prostoru za komentare ispod teksta ili na email trener@umpasrce.com