Pages

ZAŠTO NAS NAŠE MORAM(O) NERETKO ODVODI U MORU

Ko zna kad i kako je to naše čedo zvano Moram rođeno?! Možda je starije i od druge „naše jezičke dece“, zvane Želim, Hoću, Treba Da... A i mi se nekako najčešće igramo baš s njim: to i to Moram, Moram tako i tako... Moram, Moraš, Mora, Moramo... Da bi se neretko, od pritiska moranja, rodila i Moramova sestra – Mora. 

U svakom slučaju, Moram se među svom našom pomenutom decom ponaša nekako najrobusnije, ponekad i vrlo agresivno, pa se stiče utisak kao da je najstarije, sa najviše autoriteta. 
Na stranu što se tu ne radi ni o kakvom autoritetu, nego o autoritarnosti. Ali, to ću objasniti neki drugi put. Nego, da mi najpre vidimo šta ćemo sa našim - Moram.

Da li ga koristimo i da li se njime igramo svesno ili nesvesno? Kroz moju praksu treninga za lični razvoj stekao sam dojam da većina ovaj izraz koristi po navici. Tj. da se sa ovim „vrlo zahtevnim detetom“ igraju bez predstave kuda ta igra može da ih odvede.

Posebno se njime igraju oni koji imaju probleme sa voljom i motivacijom. Pa misle da će sebe više motivisati ako se češće druže sa Moram, nego sa Želim, Hoću, Treba Da, Uradiću... to i to.

Od tog pritiska je retko kome lakše. Naprotiv. Čim je tu Moram (ovde razume se ne mislim na one koji to izgovaraju neozbiljno i bez stvarne namere da bilo šta preduzmu), tu je i očekivanje da će se to nešto i ostvariti. A očekivanja, već smo rekli, lako nas odvedu u razočarenja. I čim dođu razočarenja, frustracije, eto nam i našeg čeda zvanog – Mora.

A sa Morom se nije igrati. Jer nas ta igra, istim putem, može odvesti još dalje, do velikog umora, pa i - samoumorstva.
Zato bi u najmanju ruku trebalo da vidimo kako da nam društvo što češće prave ostala pomenuta „deca“.

Nemam nikakve negativne vibracije prema Želim i Treba Da, ali bih vam i za igru, ali i za partnerstvo, najviše preporučio: Hoću i Uradiću. Mada i druženja sa njima zahtevaju svesnost i odgovornost, sve je u odnosu na Moram mnogo lakše.

Ne preporučujem da vam sve ovo predstavlja nekakav napor. Tako vam neće biti prijatno. Probajte da se igrate. Pa kad god izgovorite Moram, nasmejte se i recite: Ne, ne Moram, nego Hoću, Uradiću...  Ne, ovo nije nikakva igra reči. Ovo je priča o njihovoj energiji, koja neumitno deluje na nas.
  
U to ime, živeli! 

GoKo.

trener@umpasrce.com

Нема коментара:

Постави коментар

Voleo bih da pročitam i vaše cenjene komentare na ovu temu. Možete da ih podelite javno, u prostoru za komentare ispod teksta ili na email trener@umpasrce.com