Pages

DIPAK ČOPRA O BOŽANSKOJ LJUBAVI

Na svakom nivou ljubavi trebalo bi na pameti držati cilj. Jedinstvo romanse, odnosa i napredovanja tajna je šifra saosećanja a ona se ovako piše:

Ako sprovodite ova načela, bićete otvoreni da prihvatite svaku pouku na putu, onako kako je data - kao izraz božanske ljubavi.

Dipak Čopra - "Put do ljubavi"

..........

GoKo

Um Pa Srce

Nema komentara:

Objavi komentar

Voleo bih da čujem i vaše cenjene komentare na ovu temu. Možete da ih podelite javno, u prostoru za komentare ispod teksta ili na email trener@umpasrce.com